29.08.2017

Konferencja OpenLivingLab Days


W dniach 29 sierpnia – 1 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się konferencja OpenLivingLab Days. Akademia Górniczo-Hutnicza sprawuje honorowy patronat nad wydarzeniem.

Konferencja organizowana jest przez międzynarodową organizację zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab w procesach tworzenia oraz weryfikacji produktów i usług w obszarze innowacji technologicznych – European Network of Living Labs (ENoLL).

Living lab jest platformą dla testowania produktów i usług w warunkach, w których rzeczywiście są używane, tj. w przestrzeni tkanki miejskiej obejmującej ulice, place, parki, pojazdy komunikacji zbiorowej itp., szczególnie w zakresie smart city.

Program OpenLivingLab obejmie prezentację prac badawczych, panele dyskusyjne, sesje interaktywne, wizyty studyjne oraz warsztaty w obszarach zdrowia publicznego, inteligentnych miast, projektowania usług, środowiska i polityki living lab.

Wydarzenie zgromadzi ponad 250 uczestników reprezentujących instytucje naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy oraz przedstawicieli samorządów lokalnych tworzących stowarzyszenie ENoLL.

Miejsce

Krakowski Park Technologiczny Kraków, ul. Podole 60)
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, ul. Gronostajowa 7)

Data

29 sierpnia 1 września 2017 r.

Organizator

European Network of Living Labs (ENoLL)
Krakowski Park Technologiczny

WWW 

https://openlivinglabdays.com/