16.09.2013

Konferencja Naukowo-Techniczna "Sorbenty Mineralne"


Miejsce:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Data:

16-18 września 2013 roku

Organizator:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Wydział Paliw i Energii AGH
Fundacja dla AGH

Osoba do kontaktu:

dr hab. inż. Tomasz Bajda

Strona konferencji:

http://www.kmpig.geol.agh.edu.pl/index.php/sorbenty2013