08.03.2021

Konferencja KomPlasTech 2021

W dniach 8–9 marca 2021 r. w AGH odbędzie się – po raz pierwszy w formie spotkania online – doroczna międzynarodowa konferencja KomPlasTech (XXVII International Conference on Computer Methods in Materials Technology) wchodząca w skład ECCOMAS Thematic Conferences.


Celem organizowanej przez AGH od 1993 r. konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki i przemysłu w zakresie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach przetwórstwa materiałów. Uczestnicy przedstawiają problemy naukowe oraz wyniki badań w formie referatów wygłaszanych podczas sesji naukowych. Do udziału zostali zaproszeni także przedstawiciele przemysłu, dzięki czemu innowacyjne rozwiązania akademickie mogą znaleźć zastosowania praktyczne i przyczynić się do wspólnych projektów wdrożeniowych.

Oczekiwanych jest ponad 120 uczestników i ok. 40 prelegentów z całego świata.

Wybrane prace w formie pełnych artykułów zostaną po recenzji opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Computer Methods in Materials Science”.

Przewodniczącymi konferencji są dr hab. Danuta Szeliga i dr hab. inż. Łukasz Rauch z Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Miejsce

AGH (e-konferencja)

Data

8–9 marca 2021 r.

Organizator

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Kontakt

dr hab. Danuta Szeliga, e-mail: szeliga@agh.edu.pl

WWW

http://komplastech.agh.edu.pl