14.06.2013

I Ogólnopolska Konferencja Studencka Fizyki Medycznej ,, Fizyka dla Medyka"


Miejsce konferencji:

Kraków, AGH, WFiIS

Data konferencji:

14-16 czerwca 2013 r.

Organizator:

SKNFM KERMA

Osoba odpowiedzialna:

dr Beata Ostachowicz

Strona konferencji:

http://fizykadlamedyka.fis.agh.edu.pl/