25.03.2019

Forum Energetyki Rozproszonej. Jak uwolnić lokalną energię?


25 marca 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się I Forum Energetyki Rozproszonej. Jak uwolnić lokalną energię?

Przedmiotem debaty będą perspektywy i uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym. Przedstawiciele klastrów energii i wiodący eksperci będą identyfikować bariery rozwoju oraz szanse ich przełamania w celu obniżania kosztów energii, zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, pobudzania lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawy stanu środowiska. 

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Organizatorami forum są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Rejestracja na forum została już zamknięta. Osoby zainteresowane tematyką konferencji, będą miały możliwość śledzenia jej przebiegu podczas transmisji on-line. Wydarzenie będzie transmitowane przez YouTube, wystarczy w wyszukiwarce wpisać frazę: "Forum Energetyki Rozproszonej".

Miejsce: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (ul. Kawiory 21, bud. D-17)

Szczegółowe informacje

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych