20.02.2020

Demo Day Innowacji krakowskich uczelni


20 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum UJ odbędzie się Demo Day Innowacji – wydarzenie prezentujące innowacyjne technologie stworzone przez naukowców z pięciu krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego.

Podczas dwóch równoległych sesji swoje wynalazki przedstawi ponad 30 zespołów badawczych, które przez ostatni rok realizowały prace przedwdrożeniowe, finansowane ze środków programu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Tematyka prezentowanych technologii jest bardzo zróżnicowana: od wykorzystania narzędzi cyfrowych w działalności muzealnej, poprzez nowe materiały, żywność i rolnictwo oraz ochronę środowiska naturalnego, aż po nowe terapie i leki. Łączy je to, że wszystkie mają szanse stać się dostępnymi na rynku produktami lub usługami, które odpowiadają na ważne potrzeby i wyzwania.

Spotkanie będzie również okazją do bezpośredniego kontaktu nauki i biznesu, ze względu na zaplanowany networking zespołów badawczych i brokerów transferu technologii z zaproszonymi inwestorami.

Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest tylko po uprzedniej rejestracji prowadzonej do 7 lutego 2020 r.

Opisy projektów