16.10.2017

Konferencja na temat zastosowań metod informatycznych


W dniach 16-18 października 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja The 4th International Conference on Behavioral, Economic and Socio-Cultural Computing (BESC 2017).

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, a jego tematyka dotyczy zastosowań metod informatycznych w różnych dziedzinach istotnych dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i gospodarki, takich jak: sektor biznesu, marketingu i finansów, a także nauk ekonomicznych, społecznych oraz psychologicznych. Organizatorzy stawiają sobie za cel stworzenie uczestnikom doskonałej okazji do wymiany doświadczeń oraz podsumowania dotychczasowych dokonań w zakresie rozwoju dziedzin będących przedmiotem zainteresowania konferencji.

Podczas BESC 2017 poruszane będą zagadnienia związane z:

  • zarządzaniem informacją i systemami informacyjnymi,
  • rozwijającą się dziedziną Social Computing związaną ze wspomaganiem i badaniem różnych rodzajów zachowań społecznych, w tym wykorzystujących metody sztucznej inteligencji, eksploracji danych, symulacji społecznych i analizy sieci społecznych,
  • rozwiązywaniem problemów ekonomicznych, w tym budowaniem modeli oraz wspomaganiem decyzji,
  • rozwojem cyfrowej humanistyki, wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów czy badań sektora kultury,
  • problemami prywatności oraz etyki pojawiającymi się w tych obszarach,
  • dziedzinami pokrewnymi.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest głównie do przedsiębiorców i naukowców pracujących w zakresie operowania danymi i systemami oraz szeroko pojętą informacją cyfrową, ale także do praktyków, inwestorów, studentów, firm usługowych oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Miejsce:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Data:

16-18 października 2017 r.

Organizatorzy:

Katedra Informatyki Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Humanistyczny

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej

Osoba do kontaktu:

dr hab. inż. Jarosław Koźlak (e-mail: kozlak@agh.edu.pl)

WWW:

http://besc-conf.org/2017/