16.11.2017

Komunikacja multimedialna, systemy, usługi i zabezpieczenia


9th International Conference on Multimedia Communications,  Services & Security

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Informatyki (ul. Kawiory 21) 

Data

16-17 listopada 2017 r. 

Organizator główny

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Organizator techniczny

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach (WSTKiT)

Kontakt

e-mail: mcss@kt.agh.edu.pl 

dr inż. Andrzej Matiolański (e-mail: andmat@agh.edu.pl)

WWW

http://mcss2017.kt.agh.edu.pl