09.12.2021

62. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH


AGH zaprasza do udziału w 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, która odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w formule hybrydowej.

Podczas wydarzenia członkowie kół, a także zaproszeni goście z polskich i zagranicznych uczelni wyższych zreferują wyniki swoich prac naukowych oraz edukacyjnych. Obrady konferencyjne obejmą ponad 20 sekcji tematycznych.

Udział w obradach konferencji jest bezpłatny. Prelegentem może zostać każdy student AGH zrzeszony w studenckim kole naukowym.

Studenckie koła naukowe działają w AGH od niemal 95 lat (pierwsze z nich zostało zarejestrowane w 1927 roku), rozwijając wiedzę, umiejętności oraz pasję swoich członków. Działalność kół realizowana jest poprzez aktywność naukowo-badawczą oraz szkoleniowo-dydaktyczną. Działający w ponad 130 kołach studenci AGH poprzez popularyzację nauki i wiedzy promują uczelnię oraz macierzyste wydziały.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza

Forma

hybrydowa

Data

9 grudnia 2021 r.

Organizatorzy

Studenckie Koła Naukowe AGH
Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych

Kontakt

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH (e-mail: bogacz@agh.edu.pl)

WWW

www.knpg.agh.edu.pl