11.05.2017

54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych


W dniach 11 i 18 maja 2017 roku odbędzie się 54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Do udziału w konferencji zapraszamy również studentów z kół naukowych innych uczelni.  

Studenckie koła naukowe działają w Akademii Górniczo-Hutniczej już 90 lat. Działalność studentów w ponad stu kołach naukowych to szerokie spektrum tematyki naukowo-badawczej ale również działalność na rzecz promocji wiedzy i nauki, ochrony dziedzictwa myśli inżynierskiej, kultury, integracji czy też działalność charytatywna. 

54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego to kolejne ważne wydarzenie w działalności kół naukowych i prezentacja dorobku naukowego studentów w ostatnim roku. Referaty prezentowane będą w sekcjach i podsekcjach tematycznych. Dodatkowo autorzy wyróżnionych w poszczególnych sekcjach referatów, w towarzyszącym konferencji konkursie referatów, mają możliwość opublikowania swoich osiągnięć naukowych w specjalnym zeszycie naukowym zawierającym recenzowane, najczęściej pierwsze w ich dorobku publikacje naukowe. Tydzień później odbędzie się sesja laureatów, na której wybrane zostaną najlepsze referaty konferencji. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również koła naukowe innych uczelni.

Prezentacja referatu w języku polskim lub angielskim.

Informacje dotyczące konferencji

Program konferencji

11 maja 2017

 • 9.00 

  – u

  roczysta inauguracja
  (bud. A-0, Aula)
 • 10.00 

  – 

   obrady w sekcjach
   (sale wykładowe):

  • Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii, Ergonomii
  • Automatyki i Robotyki 
  • Ceramiki i Inżynierii Materiałowej 
  • Elektrotechniki, Elektroenergetyki, Elektrotermii i Elektroniki,  
  • Energetyki i Techniki Cieplnej
  • Fizyki i Matematyki
  • Humanistyczna
  • Informatyki
  • Inżynierii Metali , Metalurgii i Recyklingu
  • Inżynierii Produkcji
  • Inżynierii Spajania    
  • Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
  • Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
  • Odlewnictwa 
  • Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów 
  • Przeróbki Plastycznej Metali 
  • Technologii Paliw, Chemii i Ochrony Środowiska
  • Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych   


18 maja 2016

 • 8.30 – sesja laureatów (bud. A-0, Aula)

 

19 maja 2016

 • 13.30 – studencka wielka majówka 2017