09.05.2013

50. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego


Miejsce konferencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Data konferencji:

9 oraz 13 maja 2013 r.

Organizator:

Koła Naukowe Pionu Hutniczego

Osoba odpowiedzialna:

dr inż. Leszek Kurcz

Strona konferencji:

http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kolanauk/ph/?page_id=2