06.02.2020

2. Forum Akademicko-Gospodarcze: Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju


6 lutego 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędzie się 2. Forum Akademicko-Gospodarcze „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.

W wydarzeniu wezmą udział wybitni eksperci, przedstawiciele środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw.

Uczestnicy forum przyjrzą się pierwszym doświadczeniom działających od ponad pół roku Rad Uczelni oraz ich programom działania. Będą dyskutować o oczekiwanych kompetencjach absolwentów uczelni, w szczególności zwracając uwagę na wyniki prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Zajmą się także kwestią publicznego i prywatnego finansowania współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

2. Forum Akademicko-Gospodarcze honorowym patronatem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania.

Program (plik pdf)

Rejestracja