29.08.2021

17. Międzynarodowy Kongres Analizy Termicznej i Kalorymetrii


W dniach 29 sierpnia – 3 września 2021 r. w formule online odbędzie się 17. Międzynarodowy Kongres Analizy Termicznej i Kalorymetrii (ICTAC 2020). Jest to jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń naukowych w dziedzinie analizy termicznej i kalorymetrii. Współorganizatorem kongresu jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W ramach ICTAC 2020 odbędą się również konferencje: 8th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference (V4 8) oraz 14. konferencja Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej (14 CCTA).

Program kongresu obejmuje 10 sesji, warsztaty „Dobra praktyka laboratoryjna w analizie termicznej i kalorymetrii” oraz wirtualną wystawę aparatury badawczej.

Termin

29 sierpnia – 3 września 2021 r.

Forma

online

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej (PTKAT)
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kontakt

ictac2020@agh.edu.pl

WWW

https://ictac2020.jordan.pl/en