05.07.2021

11th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences (FENS2021)


Miejsce

Kraków

Data

5-7 lipca 2021 r.

Organizatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Kontakt

dr hab. inż. Krzysztof Malarz (e-mail: malarz@agh.edu.pl)

WWW

http://fens2021.fis.agh.edu.pl/