29.05.2020

Przywrócenie systemu kontroli wjazdów na teren AGH


W związku ze zmianą trybu funkcjonowania Uczelni, wprowadzoną Zarządzeniem nr 32/2020 Rektora AGH, informujemy iż od 1 czerwca przywrócone zostaje normalne funkcjonowanie systemu kontroli wjazdów.

Otwarte zostaną wszystkie bramy na teren Uczelni, a także odblokowane będą zamknięte od połowy marca parkingi (oprócz parkingu podziemnego pod Centrum Energetyki, którego udostępnienie ogłoszone będzie osobnym komunikatem). Wszystkie uprawnienia i abonamenty zaczynają ponownie obowiązywać. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy stref B i C, korzystający do tej pory ze strefy A, tracą to uprawnienie.

Osoby nieposiadające abonamentu wjazdowego, zainteresowane możliwością wjazdu na Uczelnię, zobligowane są takowy zakupić. Ze względu na dalsze zagrożenie epidemiczne, wszystkie procedury związane z zakupem, prolongatą abonamentu, pozyskiwanie informacji oraz wszelkie inne sprawy prowadzone przez Straż AGH, powinny być załatwiane przede wszystkim zdalnie (e-mail: straz@agh.edu.pl, tel. 39-99).

Ważność zakupionych wcześniej abonamentów jest prolongowana automatycznie przez biuro Straży AGH w sposób następujący (dla uproszczenia przyjmuje się, że zawieszenie trwało pełne trzy miesiące, czyli pierwszy kwartał roku abonamentowego):
1. Abonamenty miesięczne zakupione na marzec, zachowują ważność w czerwcu.
2. Abonamenty kwartalne zakupione na III, IV, V, obowiązują od 1.06. do 31.08.
3. Abonamenty półroczne obowiązują od 1.06 do 30.11.
4. Abonamenty roczne zostaną rozliczone w koszcie przyszłorocznego abonamentu. Obniżona cena będzie dotyczyła wyłącznie osób, które miały wykupiony abonament roczny w tym roku.

Wszelkie pytania i problemy związane z ponownym uruchomieniem systemu proszę kierować do biura Straży AGH, tel. 39-99, e-mail: straz@agh.edu.pl lub Sekretariatu Dyrektora ds. Organizacyjnych, tel. 20-09, e-mail: sdo@agh.edu.pl.