Ważne informacje dotyczące zasad funkcjonowania uczelni oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności AGH