Rankingi

AGH jedną z najlepszych uczelni w Polsce – sprawdź rankingi!

 

 

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

http://www.engineering.perspektywy.pl/

 

 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz pierwszy opublikowała Ranking Studiów Inżynierskich 2018, w którym oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych.

Zestawienie kierunków z AGH w Rankingu Studiów Inżynierskich 2018:

I miejsce

Automatyka i robotyka (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Elektronika i telekomunikacja (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Elektrotechnika (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Górnictwo i geologia (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Informatyka Biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Mechatronika (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

 

II miejsce

Energetyka (Wydział Energetyki i Paliw)

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Geodezja i kartografia (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

Górnictwo i geologia (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Inżynieria Środowiska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

 

III miejsce

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Technologia Chemiczna (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

 

 

 

Więcej informacji: www.engineering.perspektywy.pl

 

 

Pozostałe rankingi

 

* wśród polskich uczelni technicznych w rankingu Best Global Universities – październik 2017

* wśród polskich uczelni technicznych w międzynarodowym rankingu CWTS Leiden Ranking – maj 2017

* wśród polskich uczelni technicznych w rankingu publikacji Nature Index – marzec 2017

* wśród polskich uczelni w rankingu ARWU World Top 500 Candidates - 2017

 

 

 

* wśród polskich uczelni technicznych w rankingu „Webometrics” – lipiec 2017

* wśród polskich uczelni technicznych w rankingu najlepszych europejskich uczelni opublikowanym przez THE Times Higher Education – kwiecień 2018

* wśród polskich uczelni technicznych, które otrzymały najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe z Urzędu Patentowego RP – styczeń 2017

* w rankingu Kuźnia prezesów „Rzeczpospolitej” – grudzień 2016

 

 

 

* wśród uczelni technicznych w 18 edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektyw" – czerwiec 2017

* wśród uczelni technicznych w międzynarodowym rankingu cytowań Transparent Ranking – styczeń 2017

 

Więcej informacji w zakładce Osiągnięcia.