My pomagamy – kursy przygotowawcze

 

Chcecie studiować na AGH, ale nie jesteście pewni swojej wiedzy z przedmiotów ścisłych? Chcielibyście lepiej przygotować się do rozpoczęcia studiów technicznych? Pomagamy Wam w tym! Możecie skorzystać z trzech możliwości:

KURSY STACJONARNE

Odbywają się poza terenem Akademii Górniczo-Hutniczej, są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości – tzw. Rok Zerowy. Kursy Roku Zerowego organizowane są przez Dział Nauczania AGH przy współudziale Wydziałów: Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki i obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, chemia. Kursy Roku Zerowego można podjąć wyłącznie na podstawie porozumienia zawartego ze szkołą średnią. Każdy kurs obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych i jest dofinansowany przez AGH w wysokości około 50% kosztów.

T: 12 617 32 63

E: rokzerowy@agh.edu.pl

KURSY ZAMIEJSCOWE E-LEARNINGOWE

To kursy prowadzone przez Internet – tzw. Rok Zerowy e-learningowy. Obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, chemia i są organizowane przez Centrum e-Learningu przy współudziale Wydziałów: Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kursy są prowadzone na odległość i są bezpłatne, nie wymagają podpisania przez szkołę porozumienia o współpracy z AGH. Uczeń sam zapisuje się na kursy, korzystając ze strony: http://moodle.cel.agh.edu.pl/rok0.

E: el-rok0@agh.edu.pl
https://moodle.cel.agh.edu.pl/rok0

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Są organizowane przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH. Kursy przygotowują do matury i podjęcia studiów na AGH z zakresu: matematyki, fizyki i chemii. Kandydaci zgłaszają się indywidualnie i ponoszą koszty kursów. Każdy kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych. 

T: 12 617 31 68

E: kasprzyc@wms.mat.agh.edu.pl

www.wms.agh.edu.pl/index.php?m=4&p=2

KOŁO MATEMATYCZNO-LOGICZNE eMiL

Co roku coraz mniej uczniów wybiera kierunki studiów, na których nauki ścisłe odgrywają główną rolę. Również programy szkolne coraz mniejszą uwagę poświęcają matematyce czy fizyce. Z drugiej jednak strony pracodawcy chętnie zatrudniają inżynierów i absolwentów szkół technicznych ze względu na wysoką specjalizację i specyficzne umiejętności. Biorąc te czynniki pod uwagę, z inicjatywy Centrum e-Learningu  w Akademii Górniczo-Hutniczej zostały uruchomione wirtualne kółka zainteresowań, których celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem e-learningu oraz innowacyjnych metod kształcenia.

Aktualnie trwa kontynuacja zajęć Wirtualnego Kółka Graniastego – Koła Matematyczno-Logicznego eMiL. W dotychczasowych edycjach kółka wzięło udział już ponad 640 osób. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Nowe grupy uruchamiane są co semestr.
E: oczko@agh.edu.pl

T: 12 617 50 54

http://upel.agh.edu.pl/kola