Dział Nauczania AGH, Zespół ds. Promocji Kształcenia i Studiów Podyplomowych

mgr inż. Katarzyna Brzozowska

T: 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

 

mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec
T/F: 12 617 32 63
E: chromiec@agh.edu.pl

 

mgr inż. Hubert Bubrowski
T/F: 12 617 20 03
E: hubert.bubrowski@agh.edu.pl

 

lic. Klaudia Tychmańska
T: 12 617 20 03
E: klaudiat@agh.edu.pl

aghdlaszkol@agh.edu.pl

 

Hubert Błażej Grzyb
T: 12 617 50 51
E: hubertg@agh.edu.pl