30.06.2021

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na finansowanie opcji open access (Działanie 9)


Informujemy, że decyzją kierownika projektu IDUB zwiększona została kwota środków przeznaczonych na finansowanie opcji open access (Działanie 9) w 2021 roku z 750 000 zł do 1 000 000 zł.

Zgodnie z pismem Kierownika Projektu IDUB z 1.10.2020, od dnia 01.07 br. finansowanie odbywać się będzie na następujących zasadach:

Dofinansowane będą publikacje w czasopismach za 140 i 200 pkt., z pierwszego kwartyla najlepiej cytowanych czasopism wg bazy SCOPUS.

Możliwe są dwie opcje dofinansowania:
1. Do wysokości wydanej przez Wydział kwoty. Wtedy należy udokumentować albo poniesienie kosztów z wydzielonej części subwencji 16.16. nr_Wydziału.7998 lub zaksięgowanie na koncie pozabilansowym 897.nr_Wydziału;
2. Płatne z 2 źródeł w tym z konta projektu IDUB do wysokości 50%.

W przypadku kosztów OPEN ACCESS wyższych niż 10 tys. PLN brutto konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zgody Kierownika Projektu.