08.03.2021

Zmiany w regulaminach Działania 4 oraz Działania 11


W regulaminach konkursów ogłoszonych w Działaniu 4 (II edycja grantów uczelnianych) i Działaniu 11 (przyjazdy zagranicznych naukowców do AGH) wprowadzone zostały zmiany dotyczące zasad finansowania wkładu własnego Wydziału/Centrum Badawczego.

Inne zapisy regulaminu pozostały bez zmian.

Szczegóły można znaleźć na stronie Programy i konkursy dostępnej z sieci AGH lub poprzez połączenie VPN.