16.04.2021

System motywacyjny – filar I


Informujemy, że zostały podjęte stosowne uchwały rad dyscyplin z listą beneficjentów filaru I w każdej z dyscyplin. Równocześnie Komisja ds. Nauki zakończyła swoje prace. Wnioski sporządzone na podstawie przekazanych informacji zostały skierowane do akceptacji JM Rektora. Lista obejmuje 175 osób.