17.09.2021

Finansowanie działania 9 „Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach” od 16 września br.


Informujemy, że z dniem 16 września 2021 r. przywrócone zostają zasady finansowania działania 9 „Opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach” obowiązujące w pierwszej połowie 2021 roku.

Finansowaniem zostają objęte artykuły za 140 i 200 punktów publikowanych tylko w czasopismach z pierwszego i drugiego kwartyla (Q1 i Q2) najlepiej cytowanych czasopism wg bazy SCOPUS (bazując na rankingu z czerwca 2020).

Zachęcamy nauczycieli akademickich i doktorantów do zwracania szczególnej uwagi na wybór czasopism. Wybierajcie Państwo czasopisma zapewniające, a przynajmniej zwiększające szanse, iż publikacje z danej tematyki będą wywierać największy wpływ na uprawianą dyscyplinę naukową i obszar badawczy, tj. czasopisma znajdujące się w tzw.TOP-10 oraz w Q1.

Jednocześnie informujemy, iż środki przeznaczone na ten cel w roku 2021 zostają zwiększone do kwoty 1 300 tys. zł.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: idub@agh.edu.pl