25.11.2021

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach działania 5: Finansowania zwiększonych stypendiów dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich


Informujemy, że wyłoniono zwycięzców w pierwszej edycji konkursu na „Finansowanie zwiększonych stypendiów dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich” (Działanie 5).

Zgodnie z regulaminem konkursu decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez komisję i po dokonaniu oceny każdego z wniosków.

W I edycji konkursu złożono 50 wniosków. Finansowanie otrzymało 40 wniosków, w tym I stopień finansowania otrzymało 13 wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne w sieci AGH lub przez połączenie VPN