14.05.2021

Writefull – programy do korekty tekstów w języku angielskim w dostępie testowym


Biblioteka Główna AGH zaprasza do testowania pakietu programów Writefull, służących do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Dostęp testowy potrwa do 14 maja br.

Writefull sprawdza gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, wykrywa zdania, które powinny być poparte cytatem, oraz proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny.

Więcej informacji i dostęp na stronie Biblioteki Głównej w zakładce Aktualności

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej BG (tel. 12 617 32 15, e-mail: oin@bg.agh.edu.pl)