06.03.2017

Odszedł prof. Andrzej Lenda – informacja o pogrzebie


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 marca 2017 r. zmarł prof. Andrzej Lenda, długoletni pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Kariera naukowa Profesora zaczęła się w latach 60. i była ukierunkowana na zagadnienia geofizyki poszukiwawczej w aspekcie problemów teoretycznych. Naukowiec wniósł duży wkład w rozbudowę pracowni studenckich.

W latach 1993–1999 piastował funkcję Prodziekana ds. Studenckich, a w latach 2005–2012 Prodziekana ds. Kształcenia. Był także Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Jakości Kształcenia, kierownikiem studiów doktoranckich oraz kierownik projektów dydaktycznych.

Profesor Andrzej Lenda był kilkakrotnie nagradzany nagrodami rektorskimi zarówno za działalność dydaktyczną, jak i naukową. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Przez wiele lat prowadził cieszące się dużym zainteresowaniem wykłady dla studentów AGH. Był autorem wielu podręczników i książek z zakresu wykorzystania metod matematycznych w fizyce.

Żegnamy człowieka o wyjątkowej osobowości i dużych zasługach dla polskiej nauki.

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka AGH
składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

Informacja o pogrzebie

Msza żałobna odbędzie się 9 marca o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Bronowicach Małych (ul. Pod Strzechą).

Pogrzeb odbędzie się 10 marca o godz. 11.00 w Luborzycy k. Kocmyrzowa. 
Autobus będzie czekał przed budynkiem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (ul. Reymonta 19, bud. D-10) od godz. 9.45. Planowany odjazd o godz. 10.00.

Rodzina Zmarłego prosi, aby zamiast kwiatów składać datki na Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.