15.06.2021

Wizyta przedstawicieli władz SGH


Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Pawiński, Jerzy Lis, Piotr Wachowiak, Jacek Bartkiewicz

15 czerwca 2021 r. w AGH odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli:

  • ze strony gospodarzy: Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz przewodniczący Rady Uczelni dr inż. Krzysztof Pawiński,
  • ze strony gości: Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz przewodniczący Rady Uczelni dr Jacek Bartkiewicz.


Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy obu uczelniami w zakresie dydaktyki, badań i innowacji. Dyskutowano również o projekcie utworzenia wspólnych funduszy przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości akademickiej.