05.05.2021

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – szkolenie świadomościowe


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zaprasza wszystkich pracowników AGH do udziału w jednodniowym (6 godzin dydaktycznych) szkoleniu, podnoszącym wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności, pt. „Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami”. Wydarzenie realizowane jest w ramach „Projektu Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Szkolenie odbywać się będzie w maju i czerwcu – do wyboru jest osiem terminów. 

Ramowy program szkolenia

Część pierwsza – profil osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełnosprawnościami na uczelni 

 • kim jest osoba z niepełnosprawnościami,
 • rodzaje niepełnosprawności i ich ogólna charakterystyka – specyfika potrzeb,
 • profil potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w kontekście pełnego uczestnictwa w życiu akademickim,
 • bariery architektoniczne oraz narzędzia umożliwiające ich eliminację,
 • studenci z chorobami psychicznymi jako współuczestnicy procesu kształcenia,
 • budowanie poczucia podmiotowości osób z niepełnosprawnościami i definiowanie niepełnosprawności w jej społecznym znaczeniu,
 • rola pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych na uczelni,
 • sposoby prezentowania informacji,
 • adaptacja informacji do możliwości percepcyjnych osób z niepełnosprawnościami,
 • aktualny stan przepisów prawa autorskiego w kontekście dostępności informacji,
 • formy udostępniania utworów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dostosowanie tekstu, dźwięku, obrazu, rejestracja zajęć dydaktycznych, dostępność stron WWW, korzystanie z zasobów bibliotecznych);


Część druga
– praktyczne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym:

 • stereotypy, prawda i mity dotyczące osób z niepełnosprawnościami,
 • z czym możemy spotkać się na uczelni – rozwiązania techniczne ułatwiające osobom niepełnosprawnym naukę,
 • techniczne i organizacyjne środki likwidacji barier architektonicznych,
 • sposoby komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami,
 • wsparcie bezpośrednie dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, z problemami z poruszaniem się,
 • dobre praktyki w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. 

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach od 09.00 do 14.00 w następujących terminach:


Szczegółowe informacje