15.10.2018

Zmarł prof. Julian Bugiel


Ze smutkiem informujemy o śmierci prof. Juliana Bugla, współtwórcy Wydziału Humanistycznego AGH.

Profesor był prekursorem humanistyki w AGH, wieloletnim kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry Socjologii i Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Nauk Społecznych AGH.

Należał do licznych gremiów naukowych. Był autorem ponad dwustu publikacji, w tym podręczników, promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych, wychowawcą wielu pokoleń studentów i młodej kadry pracowników.

Za swoje zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Złotą Odznaką Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Złotą Odznaką Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa oraz wieloma Nagrodami Rektora AGH.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej.