19.08.2016

Zmarł prof. Leopold Jeziorski


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Leopolda Jeziorskiego.

Profesor Leopold Jeziorski był wieloletnim pracownikiem Politechniki Częstochowskiej oraz współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Zasiadał w wielu ciałach kolegialnych resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne został uhonorowany odznaczeniami państwowymi, resortowymi, a także nagrodami ministra oraz Medalem Staszica (za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne).

W 2012 r. otrzymał tytuł Konsula Honorowego AGH. Przez całą swoją działalność naukowo-dydaktyczną prof. Leopold Jeziorski współpracował aktywnie z pracownikami AGH, promował naszą uczelnię oraz rozwój jej kadry naukowej w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej.

W imieniu Rektora i całej społeczności akademickiej AGH składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

Pogrzeb śp. prof. Leopolda Jeziorskiego odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00 w kościele pw. św. Jadwigi (Częstochowa, ul. Zajączka 6). Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na częstochowski cmentarz Kule.