19.04.2017

Zmarł prof. Jarosław Ślizowski


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Jarosława Ślizowskiego

W 1981 r. Profesor ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki. Tytuł doktora uzyskał w 1989 r. na Wydziale Górniczym, a w 2008 r. habilitował się na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Pracował w Katedrze Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Głównymi kierunkami jego działalności naukowej były geomechanika, magazynowanie płynnych węglowodorów w złożach soli oraz składowanie odpadów niebezpiecznych. Był także pracownikiem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP.

Prof. Ślizowski był wybitnym specjalistą z zakresu geomechaniki kawern solnych, autorem licznych publikacji i podręczników z zakresu magazynowania gazu ziemnego, lubianym wykładowcą i przyjacielem młodzieży.

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka AGH
składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 kwietnia. Rozpocznie je o godz. 13.00 msza święta w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bochni.