03.01.2018

Wyniki konkursu na najlepiej publikującego naukowca AGH

Komisja konkursowa podczas spotkania, które odbyło się 20 grudnia 2017 r., rozstrzygnęła wyniki konkursu na najlepiej publikującego naukowca AGH.


Wyniki prezentują się następująco:

  • I nagroda – dr inż. Wojciech Tabiś (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

za publikację: Change of carrier density at the pseudogap critical point of a cuprate superconductor / S. Badoux, Wojciech Tabiś, [et. al.] // Nature; ISSN 0028-0836. – 2016 vol. 531 iss. 7593, s. 210–[226]. Bibliogr. s. 213–214.

  • II nagroda – prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii), dr inż. Kacper Pilarczyk (ACMiN), dr Agnieszka Podborska (ACMiN, Wydział Metali Nieżelaznych)

za publikację: Coordination chemistry for information acquisition and processing / Kacper Pilarczycz, Brian Daly, Agnieszka Podborska, Przemysław Kwolek, Victoria A.D. Silverson, A. Prasanna de Silva, Konrad Szaciłowski // Coordination Chemistry Reviews; ISSN 0010-8545. – 2016 vol. 325, s. 135–160.

  • II nagroda – dr inż. Andrzej Gałaś (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

za publikację: Impact of volcanic eruptions on the environment and climatic conditions in the area of Poland (Central Europe) / Andrzej Gałaś // Earth-Science Reviews; ISSN 001-8252. – 2016 vol. 162, s. 58–64.

  • III nagroda – dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak, prof. nadzw. (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

za publikację: Analytical approaches for studies of fossil resins / Przemysław Drzewicz, Lucyna Natkaniec-Nowak, Dominika Czapla // TrAC. Trends in Analytical Chemistry; ISSN 0165-9936. – 2016 vol. 85, Part 3, s. 75-84.

  • III nagroda – dr hab. inż. Jarosław Majka (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

za publikację: Devonian subduction and syncollisional exhumation of continental crust in Lofoten, Norway / Nikolaus Froitzheim, Irena Miladinova, Marian Janák, Kåre Kullerud, Erling Krogh Ravna, Jarosław Majka, Raúl O.C. Fonseca, Carsten Münker, Thorsten J. Nagel // Geology (Boulder, Colo.); ISSN 0091-7613. – 2016 vol. 44 no. 3, s. 223–226.

W konkursie brano pod uwagę wyłącznie publikacje za 50 punktów wg listy czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 (część A). W skład komisji wchodzili: prof. Andrzej R. Pach, Prorektor ds. Nauki AGH, prof. Zbigniew Kąkol, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki AGH oraz mgr Maria Garczyńska, przedstawiciel Biblioteki Głównej AGH. Laureatom przyznano nagrody finansowe (I nagroda – 40 000 zł, II nagroda – 20 000 zł, III nagroda – 10 000 zł).