31.01.2014

W AGH powstanie laboratorium SMART GRIDS

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Tomasz Szmuc podpisali umowę dotyczącą dofinansowania budowy nowoczesnego laboratorium, w którym będą testowane rozwiązania technologiczne związane z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.


Zdjęcie: www.małopolskie.pl

Projekt „Zintegrowane Laboratorium Projektowo-Operacyjne Inteligentnych Infrastruktur Energetycznych – Green AGH Campus” to jedna ze 101 strategicznych dla rozwoju Małopolski inwestycji, które znajdują się na liście kluczowych zadań Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

– To nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju – potwierdził prof. Tomasz Szmuc – i bardzo ważne dla rozwoju potencjału uczelni. To jest jedyny taki prototyp testujący technologię Smart Grid, który zostanie całkowicie wdrożony.

W ramach inwestycji powstanie zintegrowany system informatyczny, który umożliwi inteligentne zarządzanie energią w oparciu o zebrane dane pomiarowe. Dzięki temu uczelnia będzie mogła prowadzić unikatowe w skali kraju badania nad skutecznym zarządzaniem energią, opracowywać optymalne strategie wykorzystania źródeł energii w warunkach aglomeracji miejskiej skupionej wokół Krakowa oraz całego województwa małopolskiego. Źródłem danych do systemu będą odpowiednie instalacje zlokalizowane w obrębie kampusu AGH oraz u partnerów zewnętrznych.

Wartość całej inwestycji wynosi 18,4 mln zł. Dofinansowanie z MRPO, które stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych, wyniesie 14,5 mln zł.