28.01.2014

„Urzędnik administracji Unii Europejskiej – kariera w instytucjach unijnych” – nowe studia podyplomowe

Informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014, Wydział Zarządzania AGH planuje uruchomić nowe studia podyplomowe: „Urzędnik administracji Unii Europejskiej – kariera w instytucjach unijnych”.


Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji urzędnika zarówno w administracji publicznej Unii Europejskiej, jak i krajowej administracji rządowej. Po ukończeniu studiów słuchacz będzie przygotowany do przejścia skomplikowanego procesu rekrutacyjnego, zwanego konkursem, organizowanego rokrocznie przez EPSO (The European Personnel Selection Office/Europejski Urząd Doboru Kard). Istotą konkursu jest wyłonienie najbardziej kompetentnych osób mogących zasilić szeregi unijnej służby cywilnej. Słuchacze nabędą wiedzę z zakresu szeroko pojętej europeistyki, prawa własności intelektualnej oraz zarządzania. Słuchacze nabędą też zestaw poszukiwanych kompetencji, czyli logicznego i abstrakcyjnego myślenia, komunikacji międzykulturowej oraz umiejętności ich stosowania w praktyce.

Szczegółowe informacje