09.11.2021

Szkolenie nt. grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)


9 listopada 2021 r. w godz. 11.00–15.00 w sali audytoryjnej ACMiN AGH (bud. D-16, II piętro, sala nr 1.02.A) w formie stacjonarnej odbędzie się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Wydarzenie organizuje Centrum Obsługi Projektów AGH we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.

W trakcie spotkania omówione będą wszystkie rodzaje grantów ERC. Zaprezentowana też zostanie procedura składania wniosków o dofinansowanie.

Rejestracja na szkolenie trwa do 7 listopada br.

Formularz rejestracyjny

Program (plik pdf)