16.11.2017

Święto Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego


W dniach 16-19 listopada 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbywa się Święto Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego. Wydarzenie połączone jest z jubileuszem 20-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej.

Święto jest statutową uroczystością uczelnianą. Celem organizacji Święta Nauk Ścisłych – Dni prof. Antoniego Hoborskiego jest upowszechnienie oraz popularyzacja potrzeby rozwoju nauk ścisłych i świadomości ich właściwego nauczania, w szczególności w środowiskach nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i akademickich, a także w otoczeniu przedsiębiorców – jako konsumentów efektów pracy naukowców oraz potencjalnych przyszłych pracodawców dla absolwentów szkół wyższych.

Główne obchody odbywają się w dniach 16-19 listopada 2017 r. Poprzedziły je: spotkanie z okazji Światowego Dnia Fizyki Medycznej (7 listopada) oraz Międzynarodowy Konkurs Studencki im. Mikołaja Kopernika (15 listopada).

Prof. Antoni Hoborski – wybitny matematyk był pierwszym rektorem Akademii Górniczej (później AGH) w latach 1920–1922 i jednocześnie dziekanem pierwszego w AG Wydziału Górniczego. Jego działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna to wspaniały przykład idei łączenia podstawowych nauk ścisłych z aplikacyjnymi naukami technicznymi.

Harmonogram uroczystości

Koncert Chóru Lege Artis z okazji 20-lecia WMS pt. „Natężenie chóralności – Turnau a cappella” będzie transmitowany online.

Szczegółowe informacje