10.05.2019

Stypendia START dla młodych naukowców z AGH


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START stu najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Wśród nich znaleźli się badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej. Wysokość rocznego stypendium wynosi 28 tys. zł.

Laureaci programu START z Akademii Górniczo-Hutniczej:

  • dr inż. Rafał Figaj z Wydziału Energetyki i Paliw,
  • dr inż. Jakub Jurasz z Wydziału Zarządzania,
  • dr inż. Mateusz Odziomek z Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
  • dr inż. Kacper Pilarczyk z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.


START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem FNP. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Stypendia są przyznawane w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Laureaci konkursu 2019 zostali wyłonieni spośród 899 kandydatów.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.