08.06.2021

Studenci AGH tryumfatorami Konkursu dla Młodych Inżynierów


Studenci i absolwenci kierunku Budownictwo z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami zdobyli wszystkie główne nagrody w IV Konkursie dla Młodych Inżynierów w kategorii „Wyzwanie Młodego Inżyniera”. Laureaci tegorocznej edycji konkursu, organizowanego w ramach programu Builder For The Future, zostali wyłonieni z grupy kilkuset uczestników.

I nagroda (ex aequo) – Budynek jako zegar słoneczny

Nagrodę w wysokości 8000 zł zdobył Bartosz Stopka – absolwent kierunku Budownictwo, obecnie asystent projektanta konstrukcji. Temat pracy konkursowej został opracowany na podstawie pracy magisterskiej, której opiekunem naukowym był dr inż. Piotr Dybeł.

 

Tematem pracy konkursowej była koncepcja budynku wysokościowego o dodatkowej funkcji zegara słonecznego. Projektowana wysokość budynku wynosi 200 m n.p.t., nachylenie jednej ze ścian obiektu -50°, jako lokalizację przyjęto Błonia w Krakowie. W kilku etapach przeanalizowane zostało zachowanie różnych wariantów konstrukcji, dobranych na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Analizy przeprowadzono w oparciu o modele 3D w programie ROBOT, a ich wiarygodność została potwierdzona przez niezależne analizy modeli 2D w programie ABC. Wpływ posadowienia oszacowano na podstawie modeli w dwuwymiarowej przestrzeni sprężystej, natomiast oddziaływanie wiatru zasymulowano w cyfrowym tunelu aerodynamicznym. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zwymiarowane zostały wybrane elementy struktury nośnej, które, ze względu na duże nośności i zalety wykonawcze, zaprojektowano w technologii zespolonej.II nagroda (ex aequo) – Analiza statyczna podwieszonej, spiralnej kładki dla pieszych z elementami projektowania

Nagroda w wysokości 8000 zł przypadła Wioletcie Wanat i Annie Zygmunt – studentkom II stopnia (I rok) Budownictwa – za projekt naukowy realizowany w Kole Naukowym Mechaniki Konstrukcji „Aksjator”, a sfinalizowany jako ich wspólna praca inżynierska, napisana pod kierunkiem dr. inż. Henryka Ciureja.

 

Tematem projektu była analiza kładki dla pieszych, której pomost jest podwieszony cięgnami do stalowego pylonu. Geometrię ukształtowano na wzór spirali o stałym promieniu wynoszącym 12 m. Pomost podwiesza układ 18 cięgien i rur poziomych, które zostały rozmieszczone co 20°. Główną częścią pracy był dobór naciągów cięgien, zapewniający uzyskanie projektowanej niwelety ścieżki i redukcję ugięć pomostu.

III nagroda – Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym

Nagrodę w wysokości 3000 zł otrzymały Dominika Oświęcimska i Zuzanna Padula – odpowiednio absolwentka i studentka II stopnia (I rok) Budownictwa – także za projekt naukowy realizowany w KN Mechaniki Konstrukcji „Aksjator” i sfinalizowany jako praca inżynierska pod opieką dr. inż. Henryka Ciureja.

 

Celem projektu było opracowanie koncepcji konstrukcji dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym, z jednoczesną możliwością ruchu wertykalnego. Konstrukcja sceny oparta jest na planie kół, gdzie wewnętrzny moduł ma średnicę 10 m, a zewnętrzny pierścień 18 m. Aby zobrazować strukturę nośną oraz mechanizm działania, przygotowano modele MES i CAD, a następnie wydruk w technologii 3D. Podczas projektowania sceny wyzwaniem było uwzględnienie ruchu obrotowego i sił z niego wynikających, które są rzadkością w zagadnieniach budowlanych. Pokazało to interdyscyplinarność zagadnienia – z pogranicza budownictwa i biomechaniki – jakim jest konstruowanie scen obrotowych.

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.