21.06.2022

Spotkanie Rektora AGH z Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie


Gabinet Rektora. Na pierwszym planie stoją od lewej Rektor Jerzy Lis i Pan Wiaczesław Wojnarowski. Panowie podają sobie ręce i z uśmiecham patrzą w kierunku aparatu.

fot. Paweł Kućmierz

20 czerwca 2022 r. Rektor AGH prof. Jerzy Lis spotkał się z Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie Wiaczesławem Wojnarowskim. Rozmowa dotyczyła współpracy, pomocy oraz możliwości podjęcia studiów w Akademii przez ukraińskich studentów.

AGH wspiera uchodźców z Ukrainy, m.in. udzielając na terenie Miasteczka Studenckiego AGH schronienia ponad 350 osobom. Goście mają zapewniony nocleg i podstawowe wyżywienie.

Ponadto codzienne potrzeby uchodźców, w tym dzieci, pomagają zapewnić organizowane przez społeczność AGH zbiórki artykułów pierwszej potrzeby oraz datki wpłacane na uruchomione w marcu br. specjalne konto pomocowe (rachunek nr 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391, z dopiskiem „AGH dla Ukrainy”).