10.01.2019

Reprezentanci AGH najlepsi w konkursie prac dyplomowych GeoTalent


Laureaci konkursu, fot. archiwum PGNiG

W zorganizowanej przez PGNiG w ramach programu GeoTalent trzeciej edycji konkursu prac dyplomowych o tematyce związanej z branżą poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów studenci i absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej zajęli pierwsze trzy miejsca zarówno w sesji referatów jaki i posterów. Zdobyli także nagrody publiczności.

Nagrodzone prace studentów i absolwentów AGH w sesji referatowej: 

 • I miejsce oraz nagroda publiczności
  Model optymalizacji udostępnienia i eksploatacji złoża węglowodorów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (praca doktorska)
  dr inż. Damian Janiga, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • II miejsce
  Zastosowanie algorytmu inwersji optymalizowanego metodą symulowanego wyżarzania do zwiększenia rozdzielczości profilowań geofizyki otworowej (praca magisterska)
  mgr inż. Michał Wilkosz, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • III miejsce
  Zróżnicowanie facjalne oraz własności zbiornikowe osadów mioceńskich w rejonie Sędziszowa (Zapadlisko przedkarpackie) (praca magisterska)
  mgr inż. Paweł Godlewski, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Nagrodzone prace studentów i absolwentów AGH w sesji posterowej: 

 • 1 miejsce oraz nagroda publiczności
  Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania procesami przemysłowymi na przykładzie podziemnego magazynu gazu (praca magisterska)
  mgr inż. Edyta Kuk, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • II miejsce
  Połączenie wyników geofizyki otworowej i badań laboratoryjnych dla rozpoznania własności skał (praca magisterska)
  mgr inż. Magdalena Biernat, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • III miejsce
  Analiza zawartości wybranych metali w ropach naftowych Zapadliska przedkarpackiego (praca inżynierska)
  inż. Dawid Mrowiec, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
   

Do konkursu można było zgłosić prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie – maksymalnie do trzech lat od terminu obrony. Oceny i wyboru najlepszych prac dokonała komisja konkursowa, w skład której weszli pracownicy Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG oraz kadra naukowa uczelni współpracujących z PGNiG w ramach programu Geotalent. Z 15 prac, które znalazło się w finale, aż 12 zostało zgłoszonych przez studentów i absolwentów AGH.