14.06.2017

Przedstawiciele CERN o eksperymencie ALICE


Fot. aliceinfo.cern.ch

14 czerwca Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć naukowców z CERN, którzy spotkają się z władzami AGH oraz podczas otwartego wykładu przestawią eksperyment ALICE i plany jego rozwoju.

Celem eksperymentu ALICE, do którego przystępuje AGH, jest pomiar zderzeń ciężkich jonów przy najwyższych osiągalnych obecnie energiach przy użyciu detektora na Wielkim Zderzaczu Hadronów w międzynarodowym laboratorium fizyki cząstek CERN w Genewie.

Olbrzymie ilości danych płynące z detektora ALICE, obecnie około 12 GB/s, są redukowane online i rozpraszane na sieci komputerów w celu dalszej analizy. Kolaboracja ALICE planuje dalszy rozwój detektora w celu pomiaru dużej statystyki danych w latach 2020–2028. Szacowana ilość zbieranych danych wzrośnie do około 1 TB/s, co wymaga zbudowania nowego systemu do ich przetwarzania. W ramach współpracy będzie możliwość zrealizowania ciekawych tematów prac doktorskich i magisterskich.

Szefowie eksperymentu ALICE w składzie: Boris Hippolyte (Deputy Spokesperson), Pierre Vande Vyvre (ALICE CERN Team Leader i ALICE O2 Manager), Mikołaj Krzewicki (ALICE High Level Trigger Coordinator i ALICE O2 Manager) oraz Barthelemy von Haller (ALICE Data Quality Monitoring i ALICE O2 Quality Control Coordinator) spotkają się z Rektorem AGH oraz władzami wydziałów i katedr.

9.30 – otwarte seminarium dla pracowników i studentów

W programie wizyty zaplanowano otwarte seminarium, podczas którego Boris Hippolyte oraz Pierre Vande Vyvre wygłoszą wykład pt. “Extreme Matter and Extreme Computing in the ALICE Experiment”.

Miejsce: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (bud. D-17, sala 2.41).

Na spotkanie zapraszają: prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, kierownik Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, kierownik Katadry Informatyki (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) oraz prof. dr hab. Leszek Kotulski, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej).