19.04.2018

Prace studentów AGH na temat akustyki nagrodzone podczas konferencji


Studenci Inżynierii Akustycznej należący do Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej odnieśli duży sukces podczas dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych – zajęli pierwsze trzy miejsca w konkursach referatów, a ponadto zdobyli dwie nagrody: w sesji plakatowej oraz nagrodę publiczności.

Nagrodzone prace studentów AGH w sesji referatowej podczas XXII Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej: 

 • 1 miejsce
  Obliczanie mocowego współczynnika tłumienia na potrzeby pomiarów chłonności akustycznej próbek wykonanych w skali
  Aleksandra Majchrzak
 • 2 miejsce
  Ocena jakości komory pogłosowej w badaniach modelowych z wykorzystaniem metod obliczania stopnia rozproszenia pola akustycznego
  Bartłomiej Chojnacki
 • 3 miejsce
  Gitara modułowa – nowa koncepcja badania instrumentów muzycznych
  Monika Sobolewska


Nagrodzone prace studentów AGH w sesji referatowej podczas 5. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Akustyków OSKA2018: 

 • 1 miejsce
  Rozpoznawanie zdarzeń akustycznych z nagrań wielomikrofonowych
  Daniel Krause
 • 2 miejsce
  Analiza niepewności pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku w modelu komory pogłosowej w skali 1:8
  Aleksandra Majchrzak
 • 3 miejsce
  Bęben harmoniczny – optymalizacja kształtu membrany
  Adam Szwajcowski


Nagrodę publiczności zdobył Daniel Krause za pracę pt. Rozpoznawanie zdarzeń akustycznych z nagrań wielomikrofonowych.

Nagrodę w sesji plakatowej zdobyła praca pt. Szacowanie błędu aproksymacji charakterystyki kierunkowej źródła dźwięku przy pomocy harmonik sferycznych, której autorami są: Klara Juros, Daniel Kaczor, Daniel Krause, Adam Szwajcowski.

Opiekunem naukowym Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej jest dr inż. Adam Pilch z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Konferencja OSKA2018 odbyła się w Poznaniu w dniach 12-15 kwietnia br. W wydarzeniu organizowanym przez Studenckie Koło Akustyków Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu uczestniczyło ponad 100 uczestników reprezentujących: Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Gdańską, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Śląską i Politechnikę Krakowską.

Organizatorem konferencji IAB, która odbyła się w dniach 9-11 kwietnia br. w Zakopanem, było Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Krakowski.