17.05.2017

Ponad 17 mln zł z NCN dla naukowców z AGH


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12 oraz SONATA 12. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej na realizację 33 projektów badawczych otrzymali łącznie 17 556 707 zł.

Ogłaszane dwa razy w roku OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy Narodowego Centrum Nauki finansujące badania podstawowe. 

Konkurs OPUS 12 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

 • Nowe klasy kognitywnych systemów zarządzania usługami i współdzielenia danych w Cloud Computingu – przyznana kwota: 344 300 zł
  dr hab. Lidia Dominika Ogiela, Wydział Zarządzania
 • Badanie procesów z dużym pędem poprzecznym w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC – przyznana kwota: 802 555 zł
  dr hab. inż. Iwona Agnieszka Grabowska-Bołd, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
 • Elektryczna kontrola spinu nośników zlokalizowanych w silicenie – przyznana kwota: 384 800 zł
  prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Spinowy efekt Halla w antyferromagnetykach (SPINORBITRONICS) – przyznana kwota: 1 526 182 zł
  prof. dr hab. Tomasz Włodzimierz Stobiecki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
 • Półprzewodnikowe nano-heterostruktury n-n i n-p w systemach rezystancyjnych sensorów gazu wspomaganych optycznie – przyznana kwota: 964 300 zł
  prof. dr hab. inż. Katarzyna Ewa Zakrzewska, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
 • Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna - rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice ścięgien – przyznana kwota: 999 940 zł
  dr hab. inż. Andrzej Marcin Młyniec, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Inżynieria stanów elektronowych nowym podejściem w projektowaniu materiałów dla ogniw Na-ion dla wielkoskalowych magazynów energii – przyznana kwota: 1 290 600 zł
  prof. dr hab. inż. Janina Maria Molenda, Wydział Energetyki i Paliw 
 • Szkła germanianowe domieszkowane lantanowcami - badania spektroskopowe i strukturalne – przyznana kwota: 829 800 zł
  dr hab. Dominik Jacek Dorosz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Warstwy półprzewodnikowe o kontrolowanej mikrostrukturze nanoszone metodą impulsowego rozpylania magnetronowego – przyznana kwota: 1 160 050 zł
  prof. dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
 • Kinetyka zjawisk na granicy metal-półprzewodnik w nanowarstwach: badania in situ w wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopie elektronowym – przyznana kwota:
  721 800 zł
  dr Oleksandr Kryshtal, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej 
 • Poprawa efektywności przetwarzania energii w kompozytowych generatorach piezoelektrycznych o konstrukcji belkowej – przyznana kwota: 730 390 zł
  prof. dr hab. inż. Dariusz Bolesław Kata, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
 • Ocena możliwości zastosowania analiz pełnego składu izotopowego wody (zawartość deuteru, tlenu-18 oraz tlenu-17) w hydrologii – przyznana kwota: 608 200 zł
  prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Protokarpaty – rekonstrukcja paleogeograficzna i paleozoiczna ewolucja tektoniczna na podstawie analizy skał krystalicznych z utworów Karpat Zewnętrznych – przyznana kwota: 531 700 zł
  prof. dr hab. inż. Jan Golonka, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Jeśli nie monolit ceramiczny to co? Opracowanie reaktora katalitycznego z wypełnieniem w postaci pian stałych do dopalania metanu – przyznana kwota: 444 800 zł
  Konsorcjum – AGH partner (kierownik projektu ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • Struktura defektów oraz właściwości elektryczne tlenków metali przejściowych w zakresie średnich temperatur – przyznana kwota: 799 800 zł
  prof. dr hab. inż. Mieczysław Rękas, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Konkurs Preludium 12
na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora:

 • Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i wysokotemperaturowych elektrolizerów pary wodnej – przyznana kwota: 96 000 zł
  mgr inż. Anna Maria Niemczyk, Wydział Energetyki i Paliw
 • Przemiana odwrotna martenzytu indukowanego odkształceniem plastycznym w stalach austenitycznych - badania mechanizmu przemiany – przyznana kwota: 90 000 zł
  mgr inż. Grzegorz Cios, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 • Charakterystyka heterostruktury MgO/TiN osadzanej metodą PLD na miedzi o teksturze sześciennej– przyznana kwota: 49 200 zł
  Grzegorz Szwachta, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 • Czy jednostka Leszczyńca jest reliktem dolnopaleozoicznej skorupy oceanicznej w zachodnich Sudetach?– przyznana kwota: 147 688 zł
  Maria Młynarska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Analiza morfometrii ludzkiego naskórka na zdjęciach histopatologicznych– przyznana kwota: 105 100 zł
  mgr inż. Paweł Kłeczek, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Uczenie statystyczne dla łańcuchów Markowa– przyznana kwota: 61 900 zł
  Gabriela Ciołek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Zróżnicowanie diagenetyczne skał wapienia cechsztyńskiego (Ca1) w rejonie wału wolsztyńskiego w świetle zmian batymetrii zbiornika sedymentacyjnego– przyznana kwota: 99 940 zł
  Adam Fheed, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Konkurs SONATA 12
na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora:

 • Własności transportowe złącz Josephsona i interferometrów kwantowych zdefiniowanych w hybrydowych nanostrukturach półprzewodnik-nadprzewodnik – przyznana kwota:
  179 500 zł
  dr inż. Michał Nowak, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 • Opracowanie sposobu organizacji obliczeń w heterogenicznych układach rekonfigurowalnych najnowszej generacji umożliwiającego przetwarzanie strumienia wizyjnego UHD/4K w czasie rzeczywistym – przyznana kwota: 255 600 zł
  dr inż. Tomasz Kryjak, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Mikrofalowe wielowrotowe układy pomiarowe do zastosowań sensorowych – przyznana kwota: 390 750 zł
  dr inż. Kamil Zdzisław Staszek, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Niskomocowe niskopowierzchniowe bloki wspierające pracę układów analogowych w wielokanałowych nanometrycznych układach scalonych przeznaczonych do eksperymentów biomedycznych – przyznana kwota: 655 200 zł
  dr inż. Piotr Kmon, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Otrzymywanie i właściwości nowoczesnych dwuwalentnych materiałów tlenkowych stabilizowanych entropowo – przyznana kwota: 498 750 zł
  dr inż. Mirosław Stanisław Stygar, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Hydrożelowe magnetyczne materiały hybrydowe potencjalnie przydatne do regeneracji tkanki kostnej – przyznana kwota: 497 222 zł
  dr inż. Sylwia Monika Fiejdasz, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Hierarchicznie porowate oraz anizotropwe struktury dla procesów sorpcyjnych – przyznana kwota: 559 000 zł
  dr inż. Anna Magdalena Kusior, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Walidacja nowego modelu izotermy adsorpcji, na wybranych przykładach adsorpcji jonów metali z roztworów wodnych – przyznana kwota: 439 820 zł
  dr inż. Marek Wojnicki, Wydział Metali Nieżelaznych
 • Synteza i optymalizacja właściwości transportowych nowych superjonowych materiałów termoelektrycznych na bazie Cu do konwersji energii cieplnej na energię elektryczną – przyznana kwota: 391 300 zł
  dr inż. Paweł Mateusz Nieroda, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Badanie procesu termicznej dekompozycji nanocząstek ferrytu cynku o zmodyfikowanej strukturze – przyznana kwota: 567 500 zł
  dr inż. Angelika Kmita, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
 • Geneza skał węglanowych kampanu i mastrychtu Polski pozakarpackiej w świetle nowych badań petrograficznych – przyznana kwota: 333 020 zł
  dr Agata Jurkowska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska