15.03.2018

Olimpiada Kuźnicza – trwają zapisy


Katedra Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej zaprasza studentów do udziału w Międzynarodowej Studenckiej Olimpiadzie Kuźniczej. Zapisy trwają do 15 marca br.

Wydarzenie skierowane jest do osób, które posiadają wiedzę z zakresu projektowania procesów przeróbki plastycznej, potrafią wykonać modele geometryczne do symulacji numerycznej procesów kucia oraz opanowały obsługę programu QForm.

Olimpiada odbędzie się w kwietniu 2018 r. Prace uczestników oceniać będzie kilkunastu członków komitetów z całego świata. W zeszłym roku pierwsze miejsce w kraju i trzecie na świecie zajął ówczesny student Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Szymon Latoń. W zmaganiach wzięło wówczas udział ponad 100 uczestników z blisko 40 uniwersytetów reprezentujących 13 krajów.

Głównym organizatorem wydarzenia jest rosyjska firma QForm, która opracowała program służący do symulacji procesów przeróbki plastycznej metali na gorąco, jak np. kucia czy walcowania metali.

Warto dodać, że Katedra Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej jest jedynym w Polsce autoryzowanym centrum treningowym oprogramowania QForm, co potwierdza otrzymany 15 lutego br. certyfikat. Centrum kieruje pracująca w Katedrze dr hab. inż. Aneta Łukaszek-Sołek, która od lat współpracuje z producentem oprogramowania QForm.

Zgłoszenia uczestników olimpiady przyjmuje mgr inż. Łukasz Lisiecki: