14.02.2017

Odszedł prof. Roman Pampuch – informacja o pogrzebie


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Romana Pampucha, wybitnego specjalisty w dziedzinie chemii.

Prof. Pampuch studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po studiach podjął pracę w Głównym Instytucie Górnictwa, gdzie prowadził badania procesów pirolizy oraz uwodorniania węgla. Uwieńczone one zostały doktoratem uzyskanym w 1954 r. na Politechnice Wrocławskiej.

W 1962 r. na zaproszenie Wydziału Ceramicznego rozpoczął pracę na naszej uczelni. Habilitował się w 1963 r. na Wydziale Metalurgicznym. W 1969 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1976 r. tytuł profesora zwyczajnego. W roku 1983 wybrany został członkiem korespondentem, a w 1993 r. członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU. Pełnił funkcję dyrektora naukowego Instytutu Ceramiki Specjalnej i Ogniotrwałej na Wydziale Ceramicznym, a od 1973 r. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Był prodziekanem i dziekanem tego wydziału. Zorganizował Katedrę Ceramiki Specjalnej i Nauki o Materiałach, którą kierował.

W roku 1996 Profesor został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za całokształt osiągnięć naukowych. Rok później uhonorowany nagrodą Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego im. L. Stuitsa. Uzyskał także nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Rektora AGH za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 1999 r. na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki otrzymał tytuł doktora honoris causa AGH za wybitny wkład w rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych, stworzenie znanej w świecie polskiej szkoły ceramiki specjalnej oraz za szczególne zasługi w nauczaniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tej dziedzinie. W 2006 r. Profesorowi – jako obywatelowi Krakowa wybitnie zasłużonemu dla miasta – przyznano Nagrodę Miasta Krakowa. W 2015 r. za całokształt działalności w zakresie chemii otrzymał nagrodę imienia Antoniego Hoborskiego – „Diamentową Kulę”.

Prof. Pampuch był autorem 221 artykułów w recenzowanych czasopismach, 7 monografii i podręczników, współautorem 26 patentów. Wypromował 33 doktorów, a 8 jego wychowanków uzyskało tytuł profesora. Książki jego autorstwa o naturze i właściwościach materiałów ceramicznych wydane w Polsce i za granicą stały się w świecie podstawową literaturą.

Profesor dokładał starań, aby polscy specjaliści byli reprezentowani w organizacjach międzynarodowych oraz na światowych kongresach i konferencjach. Przyczynił się walnie do wprowadzenia Polskiego Towarzystwa Ceramicznego do Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Uczony pozostawił trwały ślad swojej działalności zarówno w obszarze badań naukowych, jak i w organizacji nauki, kształcenia i kreowania nowej kadry naukowej. Wytyczył nowe drogi rozwoju w dziedzinie ceramiki, w nauce o materiałach i związanej z nią chemii ciała stałego oraz w inżynierii niekonwencjonalnych tworzyw. Szereg jego stwierdzeń i koncepcji znalazło wykorzystanie lub inspirowało działalność w innych dziedzinach, m.in. w mineralogii, implantologii medycznej i ochronie środowiska.

Profesor posiadał ogromny autorytet i uznanie najwybitniejszych międzynarodowych ośrodków naukowych, a jego działalność naukową cechowała wyjątkowa interdyscyplinarność.

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka AGH
składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

Informacja o pogrzebie

Nabożeństwo w kaplicy cmentarnej zostanie odprawione 21 lutego o godz. 12:00. Następnie odbędzie się pogrzeb na cmentarzu komunalnym Kraków – Podgórze.