02.02.2017

Odszedł prof. Krzysztof Cetnarowicz


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Krzysztofa Cetnarowicza, wybitnego specjalisty w dziedzinie informatyki.

Prof. Krzysztof Cetnarowicz był absolwentem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1971). Doktorat uzyskał na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1977). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Tytuł profesora uzyskał w roku 2014 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Był dociekliwym badaczem i cenionym specjalistą w dziedzinie systemów zdecentralizowanych i agentowych.

Łącząc matematyczną precyzję z bogatą wyobraźnią, potrafił stymulować nowe pomysły, nie zamykając swojej pracy w utartych schematach myślenia. Zaproponował model obliczeń wykorzystujący zastosowanie procesów ewolucyjnych w systemach agentowych, który stanowił podstawę dla szerokiego spektrum technik i zastosowań opracowanych przez lata w jego zespole badawczym. Równie ciekawą i rozwojową koncepcją naukową opracowaną przez prof. Cetnarowicza było modelowanie sztucznych i naturalnych sygnałów na potrzeby planowania i sterowania w robotyce mobilnej. Wspólnym rdzeniem tych prac był rozbudowywany przez lata model formalny systemów agentowych znany pod nazwą M-Agent. Do ostatnich dni swojej pracy poszukiwał nowych możliwości zastosowań pomysłów, nad którymi przez lata pracował.

Pod okiem Profesora zrealizowano wiele krajowych i międzynarodowych projektów i zadań badawczych, których efektem było przygotowanie znaczącej liczby prac dyplomowych, w tym magisterskich, a także przewodów doktorskich i habilitacyjnych. 

W jego dorobku można znaleźć kilkaset prac naukowych opublikowanych w postaci referatów na konferencjach, artykułów w czasopismach, książek (monografii) i patentów. Prowadził wykłady i zajęcia na krajowych i zagranicznych uczelniach, zaproponował kilka autorskich przedmiotów, zainspirował wiele ćwiczeń praktycznych.

Był recenzentem wielu grantów, artykułów, a także prac doktorskich i habilitacyjnych. W ostatnich latach kierował grupą badawczą (Grupa Inteligentnych Systemów Informacyjnych), działającą w Katedrze Informatyki AGH. 

Działał prężnie w ciałach kolegialnych AGH. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2009).

Profesor Cetnarowicz był zawsze miły i uczynny, ujmował serdecznością i nigdy nikomu nie odmówił wsparcia. 

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka AGH

składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

Nabożeństwo w kaplicy cmentarnej zostanie odprawione 10 lutego o godz. 12:00. Następnie odbędzie się pogrzeb na cmentarzu w Krakowie – Borku Fałęckim przy ulicy Zawiłej. (mapa)

Autobus będzie czekał na parkingu pod Centrum Dydaktyki AGH (bud. U-2) od godz. 11:00. Planowany odjazd o godz. 11:20.