04.12.2017

Nowości Wydawnictw AGH – grudzień 2017

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictw AGH.


T. Bergier, A. Włodyka-Bergier (red. nauk.)

Dezynfekcja wody. Zagrożenia – wyzwania – nowe technologie

P. Bogacz (red. nauk.)

 Artykuły laureatów 57. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH” 
  
 

B. Borkowski

Synergia jako efekt konsolidacji narzędzi informatycznych w analizie zagrożeń na stanowisku pracy"

I. Czajka, A. Gołaś

Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu"
  
  

P. Izak

„Reologia w ceramice" (wyd. 2) 

M. Jakubiak, E. Panek

Małe zbiorniki wodne w zachodniej części aglomeracji krakowskiej"

  
  

R. Klempka, B. Świątek, A. Garbacz-Klempka

„Programowanie, algorytmy numeryczne i modelowanie w matlabie"

D. Knez

„Naprężenie działające na materiał podsadzający szczelinę hydrauliczną oraz badanie odporności podsadzki na zgniatanie"

  
  

D. Knez, A. Gonet, J. Macuda, S. Stryczek

Selected issues of wellbore hydraulics and cementing" 

 H. Krawiec

„Odporność układów elektromechanicznych z silnikami prądu przemiennego na zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu"

J. Molis

The european banking authority`s position towards the legislative procedure of binding technical standards"

J. Niewodniczański

Okruchy wspomnień"

M. Podobińska-Staniec

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w procesie restrukturyzacji spółki węglowej"

J. Jarzyna (red. nauk.)

Book Of Abstracts. The 4th International Conference Scientific-Research Cooperation Between Vietnam and Poland"

T. Bajda (red. nauk.)

Sorbenty mineralne 2017. Surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie"

A. Wiktor-Sułkowska

Analiza i ocena możliwości zagospodarowania poprzemysłowych obiektów krajowego górnictwa podziemnego (POGP)"

 

Wydawnictwa prowadzą sprzedaż swoich książek w sieci. Pełna oferta wydawnicza znajduje się na stronie: www.wydawnictwa.agh.edu.pl