16.02.2017

Nowe kursy w językach obcych


Wprowadzenie do nauki o konserwacji, czyli kurs przedstawiający przegląd metod wykorzystywanych w badaniu dzieł sztuki i zabytków oraz wybrane zagadnienia specjalistyczne, charakterystyczne dla badań w obszarze konserwacji – to jedna z ciekawych propozycji, jaką przewidziano w ofercie na nowy semestr w „Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych”. Rejestracja na zajęcia trwa do 19 lutego.

W module obcojęzycznym studenci mają obecnie do wyboru ponad 90 przedmiotów, prowadzonych głównie w języku angielskim. Wśród najnowszych propozycji znajdują się:

 

W najbliższym semestrze planowane są również zajęcia: w języku niemieckim: Kunst und Kultur Krakaus oraz w języku francuskim: Modélisation Géométrique 3D.

„Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych” (UBPO) to program dydaktyczny, którego celem jest mu jest stworzenie studentom AGH elastycznej oferty uzupełnienia programu studiów, doskonalenia poziomu znajomości specjalistycznego języka obcego, stworzenie bogatej oferty przedmiotów humanistycznych i społecznych oraz atrakcyjnej i ogólnie dostępnej oferty przedmiotów obieralnych, umożliwiających uzyskanie wiedzy z zakresu innowacyjnych obszarów nauk i technologii.

Przedmioty stanowiące ofertę UBPO prowadzone są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia i podzielone są na trzy bloki: przedmioty prowadzone w językach obcych; przedmioty humanistyczne i społeczne; przedmioty innowacyjne. Obecnie w bazie dostępne są przedmioty w językach obcych.

Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie: esa.agh.edu.pl