12.06.2018

Nominacje do nagrody „Kryształowej Brukselki”


W tegorocznej edycji nagrody „Kryształowej Brukselki” Akademia Górniczo-Hutnicza została nominowana w kategorii nauka-uczelnie. Ponadto prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji otrzymał nominację w kategorii nagrody indywidualnej. Nagrody przyznawane są przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE najaktywniejszym polskim uczestnikom programów ramowych UE na przestrzeni ostatnich 20 lat.

W tym roku nominowanych było 35 instytucji ze świata nauki i biznesu oraz sześciu naukowców.

„Kryształowa Brukselka” przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Stanowi ona cenione wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnienie za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: nauka (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN), biznes (przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa), administracja samorządowa, podmioty non-prrofit, nagroda indywidualna.

W kategoriach instytucjonalnych (nauka i biznes) podstawą nominacji są opracowane przez KPK dane statystyczne uzyskane z Komisji Europejskiej oraz ankiety pozyskane od 10 najlepszych podmiotów w danej podkategorii, z uwzględnieniem m.in.: liczby realizowanych projektów, wartości realizowanych projektów, liczby koordynowanych projektów.

Nagrody przyznaje kapituła ekspertów pod przewodnictwem ministra nauki. W tym roku w kapitule zasiadły 22 osoby z sektora nauki i administracji rządowej oraz przedsiębiorcy. Laureaci są wybierani spośród polskich uczestników programu Horyzont 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu ramowego, który ma wzmocnić doskonałość naukową i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich UE. Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki ma również prawo przyznać nagrodę specjalną.

Pełna lista nominowanych i nagrodzonych