08.01.2021

Naukowcy z AGH laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju


Pięcioro naukowców z AGH zostało uhonorowanych Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „naukowiec przyszłości” przyznawaną przez Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Laureaci z AGH w kategorii „naukowiec przyszłości”, badania aplikacyjne

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
za realizację projektów:

  • Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie
  • Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewniczej
  • Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych


dr inż. Marta Marczak
, Wydział Energetyki i Paliw
za realizację projektu:

  • Prognozowanie dystrybucji Hg i As w procesie spalania węgli kamiennych i brunatnych w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin z wykorzystaniem modeli regresyjnych i sieci neuronowych


dr inż. Krzysztof Mech
, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
za realizację projektów:

  • Elektrochemiczna synteza hybrydowych materiałów kompozytowych Cu-Cu2O-do selektywnej fotoelektrochemicznej redukcji CO2 do etylenu
  • Sonoelektrochemicza synteza kompozytowych powłok antykorozyjnych Zn-SiC

 

Laureaci z AGH w kategorii „naukowiec przyszłości”, badania podstawowe z nauk ścisłych i technicznych

dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
za realizację projektów:

  • Hydrotalkitowe kompozyty mineralne otrzymane poprzez transformację wybranych minerałów jako hybrydowe sorbenty do usuwania anionów z wodnych roztworów wieloskładnikowych
  • Technologia oczyszczania środowisk wodnych skażonych formami anionowymi pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych
  • Fotoaktywne nanomateriały hybrydowe otrzymane na bazie minerałów o budowie warstwowej


dr inż. Justyna Topolska
, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
za realizację projektu:

  • Eksperymentalne wyznaczenie zmian w strukturze krystalograficznej i składzie pierwiastkowym ludzkiego szkliwa zębowego, zachodzących na skutek asymilacji jonów wybranych metali wchodzących w skład aparatów ortodontycznych


Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest od pięciu lat przez Centrum Inteligentnego Rozwoju, które w ten sposób wyróżnia innowatorów, inwestorów, osoby oraz organizacje, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój gospodarki i społeczeństwa. Nagrody mają na celu popularyzację, promocję oraz docenienie autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.